فصل چهارم (تکمیل)

ترجمه تخته نوشت های بارت

مدیر انجمن: مترجمین

قفل شده
نمایه کاربر
Omid
مدیر سایت
مدیر سایت
پست: 291
تاریخ عضویت: سه شنبه 11 خرداد 1389, 12:21 pm
محل اقامت: تهران
تماس:

فصل چهارم (تکمیل)

پست توسط Omid » سه شنبه 18 خرداد 1389, 12:16 am

قسمت 1: این مجازات خسته کننده و بی هدف نیست. (bart)
قسمت 2: اسم من دکتر مرگ نیست. (bart)
قسمت 3: شهر نیو اورلاین رو بدنام نمیکنم.(ZED)
قسمت 4: دیگه دارو تجویز نمی کنم. (شهرزاد)
قسمت 5: -
قسمت 6: پسر تازه وارد رو دفن نمیکنم. (ZED)
قسمت 7: به دیگران پرواز کردن یاد نمی دم. (شهرزاد)
قسمت 8: گوسفند سر کلاس نمیارم. (ZED)
قسمت 9: آروغ زدن جواب نیست. (شهرزاد)
قسمت 10: معلم جذامی نیست. (شهرزاد)
قسمت 11:قهوه برای بچه ها نیست. (شهرزاد)
قسمت 12:دیگه واسه پول چیزی نمی خورم. (شهرزاد)
قسمت 13: موقع حضور و غیاب داد نمی زنم که "اون مُرده". (شهرزاد)
قسمت 14: کلاه گیس مدیر فریسبی نیست. (ZED)
قسمت 15: مدیر رو کله بیلی صدا نمیکنم. (ZED)
قسمت 16: ماهی طلایی نمیتونه بپره. (ZED)
قسمت 17:لجن یکی از چهار گروه غذایی نیست. (ZED)
قسمت 18:هیچ کس به لباس زیرم دلبستگی نداره. (ZED)
قسمت 19: من دارو های معجزه گر نمیفروشم. (ZED)
قسمت 20: بینایی سگ رو بر میگردونم. (ZED)
قسمت 21: من معافیت سیاسی ندارم. (ZED)
قسمت 22: من مسئولیت اجازه ورود دادن به دستشویی رو ندارم. (ZED)

نمایه کاربر
mamadmetalic
مترجمین
مترجمین
پست: 71
تاریخ عضویت: یک شنبه 16 خرداد 1389, 10:40 am
محل اقامت: تهران

Re: فصل چهارم (تکمیل)

پست توسط mamadmetalic » سه شنبه 19 مرداد 1389, 1:49 pm

قسمت 1 -This punishment is not boring and pointless
قسمت 2 -My name is not Dr. Death
قسمت 3 -I will not defame New Orleans
قسمت 4 -I will not prescribe medication
قسمت 5 -
قسمت 6 -I will not bury the new kid
قسمت 7 -I will not teach others to fly
قسمت 8 -I will not bring sheep to class
قسمت 9 -A burp is not an answer
قسمت 10 -Teacher is not a leper
قسمت 11 -Coffee is not for kids
قسمت 12 -I will not eat things for money
قسمت 13 -I will not yell “She’s Dead” during roll call
قسمت 14 -The principal's toupee is not a Frisbee
قسمت 15 -I will not call the principal “spud head”
قسمت 16 -Goldfish don’t bounce
قسمت 17 -Mud is not one of the 4 food groups
قسمت 18 -No one is interested in my underpants
قسمت 19 -I will not sell miracle cures
قسمت 20 -I will return the seeing-eye dog
قسمت 21 -I do not have diplomatic immunity
قسمت 22 -I will not charge admission to the bathroom

قفل شده