فصل دوم (تکمیل)

ترجمه تخته نوشت های بارت

مدیر انجمن: مترجمین

قفل شده
نمایه کاربر
Omid
مدیر سایت
مدیر سایت
پست: 291
تاریخ عضویت: سه شنبه 11 خرداد 1389, 12:21 pm
محل اقامت: تهران
تماس:

فصل دوم (تکمیل)

پست توسط Omid » دو شنبه 17 خرداد 1389, 10:43 pm

قسمت 1: دیگه کسی رو تشویق به پرواز کردن نمیکنم.
قسمت 2: قیر اسباب بازی نیست.
قسمت 3: -
قسمت 4: دیگه از باسنم فتوکپی نمیگیرم.
قسمت 5: دیگه با کسی داد و ستد شورت نمیکنم.
قسمت 6: من یه زن 32 ساله نیستم.
قسمت 7: دیگه اون کار رو با زبونم نمیکنم.
قسمت 8: دیگه با ماشین آقای مدیر رانندگی نمیکنم.
قسمت 9: دیگه برای سلامتی بارت، نوشیدنی نمیخورم.
قسمت 10: دیگه وسایل مدرسه رو نمیفروشم.
قسمت 11: دیگه وقت کُشی نمیکنم.
قسمت 12: دیگه با این وضع، خیلی دور نمیشم.
قسمت 13: دیگه سر کلاس صدای باد معده رو در نمیارم.
قسمت 14: دیگه سرود ملی رو با عربده کشی نمیخونم.
قسمت 15: دیگه تو فلوریدا، زمین نمیفروشم.
قسمت 16: دیگه وسایل مدرسه رو نمیفروشم.
قسمت 17: دیگه زمین بازی رو چرب نمیکنم.
قسمت 18: دیگه خودم رو پشت لایحه پنجم مخفی نمیکنم. (لایحه پنجم مجلس امریکا)
قسمت 19: -
قسمت 20: دیگه هیچ وقت کار بدی نمیکنم.
قسمت 21: دیگه خودنمایی نمیکنم.
قسمت 22: دیگه سر کلاس نمیخوابم.

نمایه کاربر
mamadmetalic
مترجمین
مترجمین
پست: 71
تاریخ عضویت: یک شنبه 16 خرداد 1389, 10:40 am
محل اقامت: تهران

Re: فصل دوم (تکمیل)

پست توسط mamadmetalic » سه شنبه 19 مرداد 1389, 1:20 pm

قسمت 1: I will not encourage others to fly
قسمت 2: Tar is not a plaything
قسمت 3: -
قسمت 4: I will not Xerox my butt
قسمت 5:I will not trade pants with others
قسمت 6: I am not a 32 year old woman
قسمت 7: I will not do that thing with my tongue
قسمت 8: I will not drive the principal’s car
قسمت 9: I will not pledge allegiance to Bart
قسمت 10: I will not sell school property
قسمت 11: I will not cut corners
قسمت 12: I will not get very far with this attitude
قسمت 13: I will not make flatuent noises in class
قسمت 14: I will not belch the National Anthem
قسمت 15: I will not sell land in Florida
قسمت 16: I will not sell school property
قسمت 17: I will not grease the monkey bars
قسمت 18: I will not hide behind the Fifth Amendment
قسمت 19: -
قسمت 20: I will not do anything bad ever again
قسمت 21: I will not show off
قسمت 22: I will not sleep through my education

قفل شده